Σημαντικά θέματα για την υγεία της Κύπρου

Έχω δεκτεί αρκετά τηλέφωνα που αφορούν το θέμα της υγείας και θεώρησα καλό όπως παραθέσω σημαντικά θέματα για την υγεία της Κύπρου.

Υγεία. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ως ιατρός είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος στον τομέα τησ υγείας και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα υγείας που απασχολούν τον τόπο.

  1. Πιστεύω στην εφαρμογή σωστού ποιοτικού και βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ). Το παρόν σύστημα χρειάζεται αναβάθμιση και βελτίωση.
  2. Τα κρατικά νοσηλευτήρια ευρίσκονται λίγο πριν την οικονομική κατάρρευση, για αυτό πρώτα χρειάζεται προσπάθεια διάσωσης αυτών  και αργότερα προσπάθεια ποιοτικής λειτουργίας.
  3. Να μην μειωθεί το επίπεδο υγείας του λαού μας το οποίο από χρόνια ήταν σε ζηλευτά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  4. Ο τομέας της Υγείας τώρα δοκιμάζεται αρκετά από την πανδημία του Covid-19 , γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται για την αντιμετώπιση του κατά κύριο λόγο “ιατρούς” που είναι οι καλύτεροι γνώστες αυτού του τομέα.

Δρ. Μάριος Θεοδότου

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More