Γρίπη

1,575

Από την εμφάνιση μου στο κανάλι Capital τον Ιανουάριο του 2018 στην Λεμεσό, όπου μίλησα για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη γρίπη.

01:03 Τι είναι γρίπη
01:34 Ποια είναι η εποχή της γρίπης
02:26 Ποια τα συμπτώματα της γρίπης
02:37 Είναι επικίνδυνος ο ιος της γρίπης
03:52 Εποχική γρίπη
05:55 Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης
06:25 Μέτρα Πρόληψης
08:25 Μύθοι και αλήθειες για την γρίπη

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.