Γρίπη

0 3,601

Από την εμφάνιση μου στο κανάλι Capital τον Ιανουάριο του 2018 στην Λεμεσό, όπου μίλησα για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη γρίπη.

01:03 Τι είναι γρίπη
01:34 Ποια είναι η εποχή της γρίπης
02:26 Ποια τα συμπτώματα της γρίπης
02:37 Είναι επικίνδυνος ο ιος της γρίπης
03:52 Εποχική γρίπη
05:55 Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης
06:25 Μέτρα Πρόληψης
08:25 Μύθοι και αλήθειες για την γρίπη

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More