Κοινωνικό κράτος

0 1,769

Η διατήρηση και η περαιτέρω διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου του Κράτους, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών και της φιλοσοφίας μας. Αγωνιζόμαστε από την ίδρυση μας για να υπάρξει πραγματική Κοινωνική Δικαιοσύνη, και πραγματικός ΣΕΒΑΣΜΟΣ της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ουσιαστικής κοινωνικής Πρόνοιας αποτελεί προϋπόθεση υπόστασης για κάθε κράτος που θέλει να λογίζεται ως σύγχρονο. Δυστυχώς όμως, κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας -ακόμα και το πιο προηγμένο- δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώχεια όσο:

Α) Η εγχώρια οικονομία υπολειτουργεί.

Β) Οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης.

Η κυπριακή κοινωνία του σήμερα, απαιτεί από το κράτος να υπερβεί τις αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτει, έτσι ώστε:

Α) Να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες στην κοινωνική συμμετοχή και αλληλεγγύη.

Β) Να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός, για να μπορούμε έτσι να μιλάμε για ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος.

Βασική στόχευση της πολιτικής αυτής είναι:

  • Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία και η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
  • Η στήριξη της τρίτης ηλικίας.
  • Η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών.
  • Η στήριξη των πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης και γενικά η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας,
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.

Αποτελεί ισχυρή μας πεποίθηση πως κανένα αναπτυξιακό μοντέλο δεν μπορεί να τελεσφορήσει χωρίς την ενεργή συμμετοχή και συνοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More