ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΟΙ ΙΩΣΕΙΣ – 09/01/2020

Από την εμφάνιση μου στο κανάλι Capital τον Ιανουάριο του 2020 στην Λεμεσό, όπου μίλησα για την έξαρση των ιώσεων.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More