ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

0 3,223

(ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ SCANNER ΥΠΕΡΗΧΩΝ –ΤΥΠΟΣ DTU- ONE IMAGING ULTRASOUND SYSTEM)

Η Οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή πάθηση των οστών και χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτου οστού με κατά συνέπεια αυξημένη ευθραυστότητα των οστών που έχει σαν επακόλουθο κατάγματα αυτών μετά ελάχιστο τραυματισμό. Χαρακτηριστικά υπολογίζεται ότι πάσχουν από Οστεοπόρωση περίπου 200 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η μελέτη έγινε στο εργαστήριο Οστεοπόρωσης του ιατρού κ. Μάριου Θεοδότου, με τη μέθοδο Scanner Υπερήχων η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της Οστικής πυκνότητας. Η μέθοδος αυτή είναι αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για να εκτελεί μετρήσεις της οστικής πυκνότητας.

Μελετήθηκαν σε δύο χρόνια 759 άτομα, 721 γυναίκες και 38 άνδρες, ηλικίας 20-81 χρόνων και 34-70 χρόνων αντίστοιχα.

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας έγινε στον οστό της πτέρνας και συγκεκριμένα σε ένα σημείο ( ROI – region of interest ) που ευρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα αυτής. Μετρήσεις της οστικής πυκνότητας γίνονται σε διάφορα σημεία του σκελετού (σπονδυλική στήλη, άκρα χείρα, καρπό, αντιβράχιο, μηραίον οστούν, κνήμη, πτέρνα) διότι η Οστεοπόρωση είναι συστηματική νόσος και προσβάλλει ολόκληρο το σκελετό και οχι τμήματα αυτού. Άρα μετρήσεις της οστικής πυκνότητας σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα σημεία, δίδουν την εικόνα ολόκληρου του σκελετού.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχουν ως εξής:

α) Από τις 721 γυναίκες που μετρήθηκαν, βρέθηκαν 217 με στατιστικά σημαντική ελάττωση της οστικής πυκνότητας, δηλαδή είχαν Οστεοπόρωση, ποσοστό 30,09%, συχνότητα 1:3 γυναίκες.

β) Από τους 38 άνδρες που μετρήθηκαν, βρέθηκε ένας με στατιστικά σημαντική ελάττωση της οστικής πυκνότητας, δηλαδή είχε οστεοπόρωση.

γ) Η οστεοπόρωση στις γυναίκες παρατηρείται κυρίως στις ηλικίες 40 με 70 χρόνων και ιδιαίτερα στη δεκαετία 50-60.

Συμπεραίνεται ότι στη Κύπρο το ποσοστό της οστεοπόρωσης στις γυναίκες είναι περίπου 30%, συχνότητα 1:3 γυναίκες. Για τους άνδρες δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα γιατί το δείγμα των ανδρών είναι πολύ μικρό.

Την ίδια ακριβώς συχνότητα οστεοπόρωσης 1:3 γυναίκες δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους άνδρες δίδει συχνότητα Οστεοπόρωσης 1:8 άνδρες.

Άρα η συχνότητα της οστεοπόρωσης είναι αρκετά υψηλή, γι ‘ αυτό οι γυναίκες κατά κύριο λόγο άνω των 40 χρόνων και άνδρες άνω των 50 χρόνων πρέπει να μετρούν την οστική τους πυκνότητα για να τύχουν της κατάλληλης θεραπείας, διότι έγκαιρη διάγνωση σημαίνει και αποτελεσματική θεραπεία. Αντίθετα διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο οστεοπόρωσης η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More