Εισηγήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων των αγροτών μας

0 6,580

Οι προτάσεις μας απευθύνονται πρωτίστως στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, στη μεσαία τάξη και στους εργαζόμενους, που σήμερα απειλούνται από την κρίση, αγωνιούν για τις προοπτικές, ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζουμε, δέσμη προτάσεων, η οποία επικεντρώνεται στην στήριξη και ενίσχυση του αγροτικού κόσμου και γενικά της υπαίθρου της Κύπρου.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) περιλαμβάνει ένα σύνολο κανονισμών που αφορούν:

  • Στην αγροτική παραγωγή,
  • στις ενισχύσεις των γεωργών,
  • στην ανάπτυξη της υπαίθρου και
  • στη ρύθμιση των αγορών γεωργικών προϊόντων.

Παράλληλα, φροντίζει για την περιβαλλοντική συμβατότητα της γεωργικής δραστηριότητας και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη σταθερότητα των τιμών, την επιλογή και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τη χρήση του εδάφους και την απασχόληση στον αγροτικό τομέα.

Βασικό χαρακτηριστικό των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2021-2027) είναι η εισαγωγή ενός πλαισίου που να παρέχει στα κράτη μέλη αυξημένες ελευθερίες, αλλά και ευθύνες για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, που υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργείται δηλαδή, μια νέα σχέση με τα κράτη μέλη, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να καθορίζουν τα ίδια τις πολιτικές τους, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με την προϋπόθεση όμως, να υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί εξ αρχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντανακλώνται στο Στρατηγικό Σχέδιο κάθε κράτους μέλους.

Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, τόσο λόγω της πανδημίας, όσο και των οικονομικών δυσκολιών που προκύπτουν, η ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κύπρο και τους αγρότες μας. Η δυσκολία στην πρόσβαση των αγροτών σε ρευστότητα, στην διάθεση των γεωργοκτηνοτροφικών τους προϊόντων αλλά και στη διασφάλιση των τιμών, έρχονται να προστεθούν στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, αλλά και της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού, της αστυφιλίας, του μικροτεμαχισμού του κλήρου και της αδυναμίας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρειαζεται η προώθηση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, με ταυτόχρονη ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, στην παροχή κινήτρων για ώθηση περισσότερων νέων προς τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και στην έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More