Εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος

0 2,495

Με αφορμή τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ημερ. 17/02/21 για τα κίνητρα που δόθηκαν μέσα από τα στεγαστικά σχέδια για την απόκτηση κατοικίας, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, όπως επίσης και σε σχέση με το κυβερνητικό πλάνο για την προσιτή κατοικία και το προσιτό ενοίκιο, πιστεύουμε ότι οι αποσπασματικές προσεγγίσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης σφαιρικά, ούτε δίνουν ουσιαστικές λύσεις στις κοινωνικές ομάδες που τις έχουν ανάγκη. Και μάλιστα άμεσα, την ώρα που τις έχουν ανάγκη.

Το δικό μας πλαίσιο είναι στοχευμένο και συγκεκριμένο.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν πολλά και διάφορα στεγαστικά προγράμματα διασκορπισμένα σε διάφορες Υπηρεσίες και Οργανισμούς της Δημοκρατίας μας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρές αδυναμίες στην αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της στέγασης από το Κράτος, αφού ο υφιστάμενος «πολυτεμαχισμός» λειτουργεί εις βάρος τόσο του κοινού οφέλους, όσο και της ορθής, συνετής και νούσιμης διαχείρισης των κρατικών πόρων, ιδιαίτερα δε εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης.

Έχουμε την ισχυρή άποψη, ότι η δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής -χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση- είναι άμεσης αναγκαιότητας.

Θεωρούμε ότι έφθασε ο καιρός να σταματήσει ο πολυτεμαχισμός των στεγαστικών σχεδίων και οι αποσπασματικές προσεγγίσεις. Πιστεύουμε, στην ενιαία και ενοποιημένη προσέγγιση των θεμάτων, ιδιαίτερα όταν αφορούν τέτοια κοινωνικά μέτρα και αγαθά. Έχουμε πάντα κατά νου τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των νέων σήμερα, αλλά και της επόμενης γενιάς.

Θέλουμε ένα πολιτικό Φορέα για να υλοποιήσει αυτή την ευρύτερη αναγκαιότητα. Ο οποίος θα είναι σύγχρονος, αποτελεσματικός, και με απλοποιημένες διαδικασίες που θα συμπεριλαμβάνουν τα πάντα περί στεγαστικής πολιτικής και θα μπορεί να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες. Θέλουμε επιτέλους οι κρατικές δαπάνες να είναι πιο επωφελείς και να δημιουργούν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πολίτη.

Πιστεύουμε πως αν η ποιότητα των προσφερόμενων κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων χρήζει βελτίωσης μία φορά, η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που θέλουν να τα αξιοποιήσουν χρήζει πολλαπλάσιας βελτίωσης.

Τα στεγαστικά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, οι Έπαρχοι, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε μορφή επιδότησης ενοικίου), η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών κοκ. δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης ολιστικά, αλλά ούτε και καλύπτουν όλες τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα -και συνδεδεμένη με τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής- είναι η πραγματική μετεξέλιξη του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε νέα μορφή Συνεργατισμού, και ενσωμάτωση του στον Φορέα, κυρίως για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More